Hemimorphite - Wenshan mine, Yunnan, China

Close WindowClose Window