Veszelyite - Laochang ore field, Gejiu Co., Yunnan, China

Close Window
Close Window